Goed nieuws voor de huizenkoper! De plannen om in 2016 de NHG-grens voor je hypotheek te verlagen zijn geschrapt

29 maart 2016, Gepubliceerd door .
NHG kostengrens wordt in 2016 niet verlaagd

In een nieuwsbericht op 29 maart 2016 kondigt de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aan dat de kostengrens voor een hypotheek op € 245.000 in 2016 blijft staan.

Minister Blok van Wonen en Rijksdienst heeft een overeenstemming met het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) bereikt om de kostengrens dit jaar in ieder geval te handhaven. De WEW is de uitvoerder van de NHG. Met deze overeenstemming wordt de verlaging van de kostengrens per 1 juli 2016 naar € 225.000 niet doorgevoerd. Dit komt onder andere door de stijging van de huizenprijzen.

Vanaf 1 januari 2017 wordt de kostengrens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Wat heb je aan de NHG-garantie op je hypotheek?

Een hypotheek met NHG-garantie geeft je als huizenkoper de zekerheid dat je een verantwoorde en betaalbare hypotheek afsluit. Je sluit een hypotheek af dat overeenkomt met je inkomen. Zo verklein je het risico dat je in de toekomst financiële problemen met je hypotheek krijgt. Je weet zeker dat je niet teveel van je hypotheekverstrekker leent en je houdt genoeg geld voor andere lasten over.

Een hypotheek met NHG zorgt er tevens voor dat je hypotheek betaalbaar blijft als je persoonlijk in een onfortuinlijke situatie zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid raakt. De NHG bekijkt in deze situaties samen met je hypotheekverstrekker of er manieren zijn om je woning te behouden of een verkoop met verlies kan worden voorkomen.

Mocht je je woning toch met verlies moeten verkopen, dan kan de NHG de restschuld kwijtschelden. Restschuld is het verschil tussen de waarde van je hypotheek en de verkoopprijs van je woning als je de met verlies verkoopt.

Het schrappen van de plannen om de NHG-grens te verlagen in 2016 biedt kansen voor de huizenkoper

Voor de consumenten die in 2016 van plan zijn om een nieuwe huis te kopen, biedt het schrappen van de plannen om de NHG-grens te verlagen kansen. Je kunt voor een woning met een prijs tot € 231.132 blijven profiteren van de voordelen van een lening met NHG. Het verschil tussen de € 245.000 en € 231.132 komt tot stand doordat de NHG standaard rekening houdt met bijkomende kosten voor het afsluiten van een hypotheek. Bij deze kosten kan je bijvoorbeeld denken aan notaris- en advieskosten.

De NHG en de gemiddelde huizenprijs van 2009 tot 2017

De kostengrens werd in 2009 als crisismaatregel tijdelijk verhoogd tot € 350.000 om de woningmarkt een impuls te geven. Daarna is de grens sinds 2012 stapsgewijs weer afgebouwd. De verlaging naar € 225.000 per 1 juli 2016 was de laatste geplande stap, waarna jaarlijks de kostengrens vastgesteld zou worden op basis van de gemiddelde huizenprijs.

In februari van dit jaar was de gemiddelde huizenprijs volgens het Kadaster € 234.830. Dat is hoger dan de maximale prijs van € 231.132 die bij een kostengrens van € 245.000 mogelijk is. (Bij een NHG-hypotheek wordt standaard rekening gehouden met bijkomende kosten).

Als de kostengrens naar € 225.000 zou gaan, zou de maximale prijs per 1 juli € 212.264 zijn geworden. Dat is ruim onder de gemiddelde huizenprijs van februari. De huidige kostengrens van € 245.000 sluit dus beter aan bij de gemiddelde huizenprijs. Hierdoor blijft verantwoorde financiering van de aanschaf, verbetering of behoud van een eigen woning mogelijk. Daarom is het WEW in overleg getreden met minister Blok voor Wonen en Rijksdienst en is besloten van de verlaging per 1 juli 2016 af te zien.

De grens om in aanmerking te komen voor NHG wordt vanaf januari 2017, net als voor 2009 het geval was, jaarlijks op 1 januari gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.

Profiteer van de ongewijzigde kostengrens en sluit een hypotheek met NHG-garantie in 2016 af

Ben jij van plan om 2016 een nieuwe huis te kopen? Een hypotheek met NHG-garantie sluit je gemakkelijk en betrouwbaar via Geencentteveel.nl af. Onze hypotheekexpert Hans Hoogland neemt graag de mogelijkheden voor je hypotheek met je door.


Tags :

Gecategoriseerd in :


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *